Poslednja karika u realizaciji.

Držimo pod kontrolom ceo projekat. Do završetka.

Ključ u ruke.

Naši montažeri su obučeni za nivo kvaliteta koji klijent očekuje.

Smatramo da ne možemo kooperantima koji se nisu dokazali na završnim projektima da poverimo izvođenje. Dosta puta smo se susreli sa prebacivanjem krivice sa projektanta na proizvođača, na montera. Želeli smo to da izbegnemo. Formirali smo tim koji prati našu projektnu dokumentaciju, naša pravila, naš nivo kvaliteta.

Svako od zaposlenih majstora u proizvodnji ima zadatak da pre projektovanja i proizvodnje pregleda projektni zadatak i konsultuje se sa uključenim stranama. Detalji se prelaze u sinergiji, i optimizuje se nabavka materijala, proizvodnja, i na kraju ugradnja.

Preuzeli smo odgovornost za ceo projekat.

Naši instalateri nemaju nejasnoće kada prime projektni zadatak. Znaju šta ih očekuje na terenu, konsultovani su prilikom projektovanja i proizvodnje. Kada naši proizvodi stignu na teren, ne ostavljamo mesta improvizaciji i posmatramo projekat na način da naša priprema u proizvodnji i projektovanju treba da služi montaži i estetici. Stoga smo ponosni na izuzetnu dinamiku koju možemo da postignemo. Zbog toga smo fleksibilniji prema klijentu. Zbog toga i ostavljamo prostor za grešku.