Osnova kompanije.

Formirali smo tim kao podršku projektima.

Osnova realizacije projekta je jasan i dokumentovan tehnički zadatak.

Često smo se susretali sa elementima komoda koje imaju radne ploče od kamena. Nismo želeli da zavisimo od dinamike ili uslova kooperanata. Stoga, rešili smo da sami preuzmemo odgovornost u svoje ruke.

Prepoznali smo ključne probleme u lancu realizacije. Od projektovanja, ideje, arhitektonske namere, preko izvođenja, pa do proizvodnje i ugradnje. Odnosa sa klijentom. Za svaku kariku u lancu smo formirali kadar koji je specijalizovan. Naši inženjeri na dokumentovan i pismen način komuniciraju sa uključenim stranama.

Svi crteži koje razrađujemo se arhiviraju. To nam omogućava da nakon određenog vremena nakon završetka projekta, ukoliko se pojavi potreba za sanacijom ili reparacijom, možemo da proizvedemo iste elemente i uklopimo ih kao da su tu od početka.